Adoptera en tomtekoloni

”Tomte” och ”tomt” (fastighet) har samma ursprung. Tomtar är knutna till en viss fastighet, vars mark och invånare de beskyddar – men också ställer krav på. I gengäld får tomtarna del av gårdens överflöd. Tomte Urbanen följer den tradition och varje tomteboställe kopplas till en speciell verksamhet eller fastighet, som adopterar dem.

Tomte Urbanen består av upp till tio st kolonier (papperskorgar) som placeras ut  i stadsmiljön, och bildar en vandringsled. De främjar varandras besöksvärde genom att vara del av en helhet och annonseras ihop. Besökarna upplever en och frågar: finns det fler? Vardå? Det kan vara en vandringsled som kräver längre promenader emellan, men det kan också vara mer samlat t e x i en park eller ett festivalområde.

Berättelserna är icke-linjära, har ingen bestämd inbördes ordning och varje koloni är en avslutad episod i sig. Man kan välja att se en eller ett par eller lockas att uppsöka alla. Det senare är förstås eftersträvansvärt!

Tomtekolonierna (papperskorgar) fästs med lås på en stolpe eller ett träd och ska inte flyttas, plockas ut eller in. Innehållet är inte åtkomligt utifrån. I varje papperskorg finns ett digitalt larm som sätter igång en videokamera ifall åverkan görs på låset. Digital interaktivitet och mediaspelare drivs av svagströmsbatterier och är inte skadliga för eventuella klåfingrar. Det finns en strömbrytare på varje papperskorg så man kan stänga av dem.

En arrangör kan köpa hela installationen och placera ut kolonierna där det passar, dit man vill dra besökare eller där kolonin på något vis kan kommentera eller förhöja ”tomtvärdet”.  Enskilda verksamheter kan då adoptera en eller flera tomtekolonier. Ofta blir det väl en kombination: en övergripande kulturarrangör (t ex kulturförvaltning, bibliotek, museum, festival)  samordnar helheten och enskilda adoptörer betalar en adoptionsavgift.

Som adoptör har man ett visst ansvar.  Du förväntas hålla ett vakande öga på tomtekolonin. Den är din stolthet och trygghet; behandla den väl så ger den mångfalt tillbaka. Håll den snygg – och besökare kommer att se att här finns ett gott tomteförhållande. Du kontrollerar dagligen att allt fungerar som det ska, om något hänt kontaktar du tomteservicen som kommer och lagar, justerar eller byter ut papperskorgen mot en reserv, som alltid finns tillhands.
Papperskorgen ska tömmas på skräp, om den är full. (I Lund 2014 sköts detta av sommarvärdarna dagligen.) Det ska finnas en ”riktig” papperskorg i närheten, där större skräp kan slängas. Skräpinkastet är viktigt men har främst symbolfunktion. Behållaren är tänkt mest för småskräp och öppningen är dimensionerad för småsaker. En sensor i skräpinkastet utlöser en överraskande, rolig ljudillustration (olika i olika kolonier). Blir inkastet överfullt fungerar inte sensorn. Ingen skada sker, men en del av upplevelsen slocknar.

Du har inget ekonomiskt ansvar som adoptör. Du betalar din överenskomna adoptionsavgift i förskott, men om något händer, vandalisering eller annan skada, så är det projektets bekymmer, inte adoptörens.

I den överenskomna adoptionsavgiften ingår
installation av tomtekoloni/er på  lämplig stolpe/träd nära din verksamhet, under den överenskomna tiden. Vi rekar detta tillsammans. Din tomtekoloni ingår som en del i den totala installationen, och varje koloni hänvisar med information och färdriktning till nästa.
länkar och loggor till din verksamhet läggs på Tomte Urbanens webb- och facebooksida, samt eventuellt övergripande program (t ex festival, sommarkultur). På själva installationerna förekommer inga loggor eller varumärken som inte är konstnärligt motiverade.
– service och reparation vid skador – men du måste övervaka och anmäla det själv
– reservpapperskorg som installeras snarast ifall ”ordinarie” skadats. Reserven är inget exakt duplikat, utan kan betraktas som en joker, med egen stil och innehåll, som kan passa in överallt. Två sådana jokrar kommer att finnas beredda vid varje installationsomgång.
– du blir omtalad i mediasammanhang och får tillgång till foton och länkar där din ”tomt” är med.
– Man kan också boka ett berättarevenemang av Christina Claesson, som guidar just din papperskorg på tidpunkt som du själv bestämmer. Arvodet för detta förhandlas utanför den grundläggande adoptionsavgiften.

Vad kostar det? Totalt kostar hela utställningen (10 tomtestationer) 60.000 kr för 2 veckor. Om projektet köps in eller sponsras t ex av en kulturförvaltning blir adoptionsavgifterna lägre per papperskorg. Tomte Urbanen kan också hyras för kortare tid, t ex weekend, eller med färre antal tomtekolonier (valfria). Priset är förhandlingsbart och varierar efter omständigheter, ring mig 0702-779244 eller maila cc@christinaclaesson.se så diskuterar vi det hela!

 

Kommentera