Att lära ut rimkonst

Fil 2015-12-01 12 18 32

Jag har undervisat i skrivkonst och  i berättarkonst men aldrig tidigare i specifikt rimkonst. Fri dikt i vid mening skulle jag aldrig ge mig på att undervisa. Bunden vers däremot har fasta regler – som man visserligen kan bestämma själv – men det går att instruera och öva och ganska snabbt förbättrar man resultatet genom att hålla sig till de uppställda reglerna.

Min utgångspunkt för projektet Tomte Urbanen är förstås Elsa Beskows Tomtebobarnen som utkom 1916.

Djupt under tallens rötter en tomte har sitt bo
Där bor han med sin gumma i skogens tysta ro
Och fyra barn de har som är lustiga och små
I stora röda mössor med vita prickar på

Det är trokéisk hexameter med hyperkatalex i mitten före en cesur. Dvs: sex takter per versrad. Varje takt är en troké (da-DA), utom den tredje som har en extra obetonad stavelse, vilket skapar cesuren, alltså den lilla pausen.

Så förklarar jag det förstås inte för tioåringar. Det räcker att man trampar in det som en dans, och lyssnar med hela kroppen. Och att vi noga följer det formatet hela den timme som workshopen varar.

Vi började med rimmen, och dem skulle vi sedan fylla ut med en meningsbärande berättelse. Det är kanske lite ovanligt. Det ordentliga sättet att skriva är ju oftast att man börjar med vad man vill berätta, en disposition, och först därefter letar efter rätta orden. Här gör vi det alltså bakvägen – vilken är både lättare och roligare, det bäddar för mer överraskande resultat.

Barnen fick alltså tre ord att leta rim på, det gjordes muntligt, under promenad, och utan papper och penna. Öronen och lyssnandet skulle aktiveras, inte det visuellt logiska.

Tillbaka inne i verkstan fick de i smågrupper lista alla rim de kom på och skriva upp på papper. De fick fiberpennor i sex olika färger och uppmuntrades att klottra och rita så mycket de ville. När man diktar behöver man inte skriva snyggt, bara man själv kan läsa det. Att rita och klottra öppnar fantasin och bryter självcensuren.

Fil 2015-11-30 18 43 10

Under min guidning valde vi sen ut ett rim till varje ord, vi fick alltså tre rimpar, och sedan var det bara att fylla i med betydelse, och lyssna noga på rytmen.

När strofen var klar tog jag upp min bandspelare och vi läste in dikten. Jag läste versraderna och barnen skanderade själva rimmen.  Det blev en fin final på en intensiv workshop. Det är hårt arbete att tänka så fokuserat.

Här finns alla stroferna från höstterminen -15.

Här är teckningar från en klass 3 på Hammars skola …. och här från en annan, också Hammar.