Teckningar från ”måndagsgruppen” åk 3 Hammar skola

Fil 2015-11-26 14 48 01

Så här blev versen som klass 3 c gjorde i workshopen efter en timmes promenad på stan på tomtebojakt.

TRAFIK SMÖR STAM
Hammar 3B

I Kristianstadsbladet lyser det en fet rubrik:
Små tomtar skapar kaos i centrums stadstrafik
De bjuder trafikanter på magiskt tomtesmör
Och upp mot himlen flyger vareviga chaufför
Läs mer på sidan tio, vårt fina diagram
på alla som har landat i toppen av en stam

Fil 2015-11-26 14 58 47

Fil 2015-11-26 14 59 21

Fil 2015-11-26 15 00 01

Fil 2015-11-26 15 08 49

 Fil 2015-11-26 15 09 11

Fil 2015-11-26 15 09 37

Fil 2015-11-26 15 24 49

Fil 2015-11-26 15 10 08

Fil 2015-11-29 15 56 05

Fil 2015-11-26 15 12 16

image

image-1

Fil 2015-11-26 15 09 37

image-3

Fil 2015-11-29 15 54 24

Fil 2015-11-26 15 23 55

Fil 2015-11-26 15 24 28

Kommentera